• Postopek prepisa kmetijskega zemljišča

Postopek prepisa kmetijskega zemljišča

2018-09-06T13:06:02+02:00avgust 2018|

Kmetijska zemljišča so po namenski rabi opredeljena, kot zemljišča primerna za pridelavo hrane, varovanje okolja, ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter opravljanje ekoloških funkcij. Namenska raba zemljišča je opredeljena z veljavnim OPN (občinskem prostorskem načrtu). Spremembo namenske rabe zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega načrta, vlogo za spremembo namenske rabe oddamo na občini v kateri leži zemljišče.

  • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča
  • Objava ponudbe o prodaji zemljišča na upravni enoti, kjer leži nepremičnina (prodajalec)
  • Oddaja pisne izjave o sprejemu ponudbe (kupec)
  • Sestava pogodbe
  • Podpis pogodbe s strani kupca in prodajalca
  • Vložitev vloge za odobritev pravnega posla na upravno enoto
  • Napoved za odmero davka na promet z nepremičninami
  • Dohodnina na dobiček iz kapirala pri odsvojitvi nepremičnine
  • Overitev pogodbe pri notarju
  • Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
Verified by ExactMetrics