• Postopek prepisa stavbnega zemljišča

Postopek prepisa stavbnega zemljišča

2018-09-06T13:06:42+02:00julij 2018|

Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je po namenski rabi opredeljeno, kot pozidano ali nepozidano zemljišče namenjeno graditvi objektov. Namenska raba zemljišča je opredeljena z veljavnim OPN (občinskem prostorskem načrtu). Spremembo namenske rabe zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega načrta, vlogo za spremembo namenske rabe oddamo na občini v kateri leži zemljišče.

  • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča
  • Sestava pogodbe
  • Podpis pogodbe s strani kupca in prodajalca
  • Napoved za odmero davka na promet z nepremičninami
  • Dohodnina na dobiček iz kapirala pri odsvojitvi nepremičnine
  • Overitev pogodbe pri notarju
  • Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
Verified by ExactMetrics