• Predkupna pravica na kmetijskem zemljišču

Predkupna pravica na kmetijskem zemljišču

2018-09-06T13:07:16+02:00junij 2018|

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:

  1. Solastnik nepremičnine oz. parcele
  2. Kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj (kmet mejaš)
  3. Zakupnik zemljišča, ki je naprodaj
  4. Drug kmet
  5. Kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti
  6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo

V primeru, da nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo o prodaji kmetijskega zemljišča.

Verified by ExactMetrics