• Predkupna pravica na stavbnem zemljišču

Predkupna pravica na stavbnem zemljišču

2018-09-06T13:07:48+02:00maj 2018|

Predkupni upravičenec (občina ali država) ima predkupno pravico na nezazidanem stavbnem zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim načrtom predvidena gradnja:

  • objektov javne infrastrukture,
  • objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, znanosti, kulture, športa in javne uprave,
  • socialnih in neprofitnih stanovanj.

V primeru, da predkupna pravica obstaja se odda vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice na pristojni organ, pristojni organ nam mora v 30 dneh podati odgovor. Takih primerov je v praksi zelo malo.

Verified by ExactMetrics